Werken met het Program Canvas

In het boek Program Canvas presenteren de auteurs een krachtig instrument voor programmateams en hun stakeholders om sneller en beter tot de kern van een programma door te dringen.

Download het Program Canvasmodel in A3-formaat.

Het Program Canvasmodel is ook op A0-formaat in het Nederlands en Engels te bestellen.