Management in Singularity

We komen in een fase dat innovaties op alle wetenschapsvlakken steeds sneller gaan. Wanneer het management of bestuur hierop onvoldoende alert en voorbereid is, ontstaat per definitie een situatie van niet ‘in control’ zijn. Voor toezichthouders, commissarissen en controlerend accountants moet deze situatie een alarmbel doen rinkelen.

Een bestuur of management dat niet of onvoldoende verbonden (‘connected’) is met zijn relevante buitenwereld, brengt de organisatie potentieel in gevaar. Hoe blijft u in control in een omgeving die steeds meer kenmerken vertoont van de vierde industriële revolutie? Hoe bereidt u uw organisatie voor op deze omstandigheden? Dit vraagt om een alternatief model voor management control: CRTA.

Download de gratis whitepaper met een beschrijving van dit model